Κύριο περιεχόμενο

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 43942/4026/2016, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ).  

Η παραπάνω νομική απαίτηση αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότησημε προθεσμία συμμόρφωσης την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Ουσιαστικά το Μητρώο αντικαθιστά την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων, η οποία πλέον γίνεται ηλεκτρονικά, με στόχο να συμμορφωθούν όλες οι επιχειρήσεις (που μέχρι σήμερα οι περισσότερες δεν συμμορφώνονται) και παράλληλα να μπορούν εύκολα να εντοπίσουν ηλεκτρονικά τις επιχειρήσεις που δεν έχουν συμμορφωθεί προκειμένου να τους αποδώσουν σχετικά πρόστιμα.

Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω ΚΥΑ ορίζεται ότι κάθε επιχείρηση που υποχρεούται σε Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την δραστηριότητά της, υποχρεούται να κάνει εγγραφή στο ΗΜΑ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017 και να υποβάλει ηλεκτρονικά την σχετική έκθεση για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017. Για τα επόμενα έτη, η έκθεση θα πρέπει να υποβάλλεται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-7620103.

Ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ 2014-2020

 

"10/2/2017 - Σύσταση για την αποφυγή παραπλάνησης των υποψήφιων επενδυτών

Eνημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πολίτες, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενεργοποιηθούν μια σειρά δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων είτε ως β' κύκλοι των δράσεων της προηγούμενης χρονιάς είτε ως νέες δράσεις, για τις οποίες θα προηγηθούν οι σχετικές προδημοσιεύσεις στους δικτυακούς τόπους www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.

Ωστόσο, την τρέχουσα  χρονική περίοδο δεν υπάρχει κάποια ανοικτή δράση του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), για την οποία μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις. 

Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους, να αποφεύγουν κάθε επαφή ή συναλλαγή, με επιτήδειους που φέρονται ως εκπρόσωποι συνεργαζόμενων εταιρειών του Υπουργείου και οι οποίοι ζητούν προκαταβολικά, χρηματικά ποσά για υποβολή αιτήσεων σε δράσεις. 

Επιπροσθέτως, προτείνουμε να καταγγέλλουν τις συγκεκριμένες πιθανές ενέργειες εξαπάτησης στις αρμόδιες αρχές.

Στο πλαίσιο του βασικού επικοινωνιακού στόχου της Υπηρεσίας, για παροχή ενημέρωσης σχετικά με το ΕΠΑνΕΚ, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του κοινού, έχει διευρυνθεί το ωράριο λειτουργίας του Γραφείου Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το επισκέπτονται  καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ., ενώ μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο (801 11 36 300) έως τις 7.00 μ.μ."

 

Πηγή: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=212

SME Instrument

Το SME Instrument αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και αποτελεί δράση του προγράμματος «Horizon 2020» της Ε.Ε., το οποίο στοχεύει στην χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων που θα βοηθήσουν τις ΜμΕ να αυξήσουν το μέγεθός τους και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

 

Το Εργαλείο αυτό για τις ΜμΕ διακρίνεται σε 3 φάσεις.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν αίτηση σε όποια φάση επιθυμούν για το Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που Καινοτομούν, (Φάση 1 και 2, περίοδος 2016-2017). Η επιτυχής ολοκλήρωση της Φάσης 1, όμως θα επιτρέψει σε μια Μικρομεσαία επιχείρηση να προχωρήσει ευκολότερα στη Φάση 2.

Η όλη διαδικασία υποβολής γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

 

Διαβάστε περισσότερα: HORIZON’s 2020 SME Instrument